Najnowsze Skrypty !!! ElfBot , NG
  ElfBot Poradnik Targeting
 
 


Powiedzmy, że to z okazji 20k odwiedzin mojego poradnika (a nie przez Wasze groźby wysyłane mi na PW) oddaję w Wasze ręce dobry, aczkolwiek nie ukończony produkt jakim jest instrukcja obsługi CAVE BOTA w Elfie!
Cave Bot składa się z dwóch różnych opcji. Jest to opcja numer 10 (Cavebot) i numer 15 (Targeting). W pierwszej kolejności opis opcji dostępnych w okienku TARGETING.
Okienko podzielone jest na 4 różne kategorie, opisane poniżej:

Monsters definition and behaviours:


Najpierw klikamy na <New Monster>
Name - wpisujemy jakiegoś potworka, który ma być zabijany przez naszego chara.
Count – Gdy count jest na Any, to targeting działa przy dowolnej liczbie potworów.
Setting – Cyfra, którą tutaj wybierzemy wyznacza wartość dla ilu potworków widzianych na ekranie ustawienie będzie działać. 
Categories - Do uzupełnienia.
HP% range - Wybieramy ile HP ma zjeżdżać potworkowi. Domyślnie od 100 do 0 (liczone w procentach).
Danger level – Wybieramy poziom niebezpieczeństwa potworka. Im wyższa wartość tym potwór jest bardziej niebezpieczny i bot będzie próbował go zabić w pierwszej kolejności.
Master attacks:
 • Don’t avoid – Nie ucieka przed potworkami.
 • Avoid wave – Unika ataków typu fire wave Draga.
 • Avoid beam – Unika ataków typu energy beam Warlocka.
Desired stance: Tu ustawiamy w jaki sposób bot ma podchodzić do potworka:
 • Malee – Strike – Stoi w miejscu gdy zobaczy potworka. Jednak gdy ten podejdzie, to zawsze ustawia się twarzą w twarz.
 • Malee – Parry – Bot po prostu podchodzi do potworka i stoi. Ale gdy mamy na sobie więcej niż 2 potworki, to zaczyna tak biegać, by biły go tylko 2.
 • Dist – Away – Uciekamy przed potworkami. Na ile kratek ma uciekać będzie opisane w Stance Options.
 • Melee – Reach – Podchodzi i klatuje potworka nie ruszając się przy tym.
 • Melee – ParryReach – Do uzupełnienia.
 • Melee – Approach – Bot będzie podbiegał do potworka i ustawiał się na skos.
 • Melee – Cirlce – Do uzupełnienia.
 • Melee – ReachCircle – Podbiega do potworka, ustawia się na skos od strony, w którą ma skierowaną potworek głowę.
 • Melee – ReachStrike – Podbiega do potworka, a głowę zawsze kieruje w stronę przeciwną do niego.
 • Distance – Wait – Do uzupełnienia.
 • Lose Target – Stara się zgubić cel.
 • Lure Target – Luruje potworka.
Desired action – W pierwszym okienku wybieramy albo atak, albo chodzenie za potworkiem. W drugim rodzaj ataku – opisywać nie trzeba – jest to wystarczająco domyślne.
Attack mode – Wybieramy jak nasz char powinien walczyć:
 • Stand/Offensive – Char stoi w miejscu, czeka na potworka i wali na full atk.
 • Stand/Balanced – Char stoi w miejscu, czeka na potworka i wali na balanced.
 • Stand/Defensive - Char stoi w miejscu, czeka na potworka i wali na defie.
 • Chase/Offensive – Char biegnie do potworka i wali na full atk.
 • Chase/Balanced - Char biegnie do potworka i wali na balanced.
 • Chase/Defensive - Char biegnie do potworka i wali na defie.
Wear ring – Kiedy atakujemy tego potworka, to dodatkowo zakłada nam dowolny pierścień. 
Play alarm – odtwarza alarmy.
Loot monster – Podbiega do ciał potworków, otwiera je i zbiera loot. UWAGA! Nie otwiera bagów ani plecaków, które są w potworku!Stance OptionsRange distance – Wybieramy ile kratek od potworka ma się trzymać z daleka. Najlepiej mieć zaznaczoną opcję Dist – Away.
Attack frequency – Z jaką częstotliwością ma sprawdzać odległość miedzy Tobą a potworkiem.
Ignore other’s monster – Ignoruje resztę potworków, ucieka tylko przed tym jednym.
Ignore Anti-bot monsters – Ignoruje potworki zwane „antybotami”.
Allow diagonal movement – Do uzupełnienia.
Run Targeting – Dopiero teraz wszystkie stworzone opcje zaczynają działać.


Target selectionList Order – Najpierw kara potworka, który znajduje się wyżej w Monster Definition.
Health – Napada te potworki, które mają procentowo mniejszą ilość HP.
Proximity – Bije potworki znajdujące się najbliżej.
@Danger – Bije te, które są najniebezpieczniejsze.
Random – Tak jakby losowo wybierał potworka, którego ma bić
Stick – Jeżeli potworek ucieknie, a później wróci, to zostanie on ponownie zaatakowany.
Target must be reachable – Jeżeli możemy podejść do potworka, to będziemy go atakować.
Target must be shootable – Jeżeli zobaczymy potworka na ekranie i będzie można w niego @oddać strzał z czaru/runy (niekoniecznie podejść do niego!), to będzie go atakował.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 10 odwiedzający (29 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=